Utstillere

Oslo whiskyfestival har gleden av å ønske velkommen til et rekord antall firmaer

som vil presentere sine fantastiske produkter.   

 

Under ser du vår rekord antall utstillere i 2019.         

MALT AS